Sedință A.D.I APĂ 09.12.2022

Convocator Consiliul Director

Convocator Adunarea Generala a asociatilor

Raport de management, tehnic și de performanță: http://shorturl.at/gHK13

Materiale: http://shorturl.at/bcly6

Situație POIM 22.11

3.1. Raport puncte de lucru

ANEXA NR 3

_Model cadru_Contract populatie Apaserv_

Model cadru_Contract condominium APASERV-

Model cadru_Contract Agenti economici;

Institutii H.C.A. nr. 48 din 26.10.2022

PH aviz puncte de lucru

PH Contract cadru de furnizare servicii apa si canalizare

PH Program preluare

PH Regulamentul serviciului

PH Strategie si Act aditional 12 la Contract de delegare

PROGRAM PRELUARE Regulament apa_canal 9.12.2022

_Aviz ANRSC 962403 din 23 08 2022

ACT ADITIONAL NR. 12

CONTRACT DE DELEGARE-anexa 2 la HCL

ANEXA 1 Plan de evolutie Aviz POIM modificare strategie tarifara APS SM_16 08 2022

Raport APASERV

Regulament Raport APS_

Regulament apa_canal 9.12.2022

Actualizare ACB si Strategie tarifara Apaserv SM_SEMNATA

ANEXA NR 1 Regulament

ANEXA NR 2 Regulament

ANEXA NR 3 Regulament

 

Sedință ADI APĂ 30 05 2022:

Convocator 30.05.2022

PH DEPUNERE PROIECT SI COFINANTARE

Raport de specialitate _APASERV 8511 din 23.05.2022

ANEXA NR. 1 la proiect depunere

raport ACB Apaserv Satu Mare Vf 2

PH aviz SF si ind.tehn.econ

Pl 1. Plan de Amplasare proiect fotovoltaice ApaServ Satu Mare

Pl 2. Plan de situatie

5.4. SF PV ApaServ Satu Mare PNRR VF_final_23.05.2022 semnat

SF _Anexa 1 – Raport de productie Energie din surse fotovoltaice

AVIZ CTE

Anexa-2-la-hA.D.I.- indicatori economici (1)

H.C.A. nr. 32 din 23.05.2022

PH modificare Plan IID 2022

Plan IID 2022- FINAL 2_ 24.05.2022

Raport de specialitate _APASERV 8585 din 24.05.2022

PH aviz puncte de lucru

Raport Cod CAEN 3511

Raport de specialitate 7367 din 5.05.2022

Formular vot prin corespondenta

 

 

 

Sedință ADI APĂ 21 02 2022

Materialele Ședinței din data de 21 02 2022:

Convocator 21 02 2022

Proiect BVC ADI 2022

PH Plan IID 2022

PH BVC Apaserv 2022

PH deschidere de noi puncte de lucru

Anexa BVC ADI_liste anuale de investitii 2022

Nota constatare _CFG_ BVC 2022

Nota de fundamentare BVC 2022_Apaserv

Plan IID 2022_7 febr.2022_

RAPORT DESCHIDERE PUNCTE DE LUCRUpdf

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA 21 02 2022