Proces Verbal al comisiei de selecție din cadrul autorității publice tutelare ADI apă/apă uzată referitor la metodologia de desfasurare a procesului de selectie finala a candidatilor

Procesul verbal al comisiei de selecție din cadrul autorității publice tutelare ADI apă/apă uzată referitor la metodologia de desfasurare a procesului de selectie finala a candidatilor se poate descarca aici: Proces Verbal Comisia de Selectie 22 06 2017