Proiecte hotarari sedinta 20 12 2017

Proiecte hotarare pentru sedinta din 20 12 2017 se pot descarca aici : 1.1.ROF _01.01.2018 1.2.STAT DE FUNCTII 01.01.2018 ANEXA 1_INDICATORI DE PERFORMANTA_PLAN DE ADMINISTRARE Anexa 3 – Graficul EURO Anexa 4 – Grafic de desfasurare a contractelor de_lucrari Anexa 5 – Grafic de desfasurare – preluarea_infrastucturii_de_apa_canalizare de la UAT PH plan de adminsitrare-1 PH AC Apaserv PH ROF Plan admin Apaserv integralAnexa 2 – Graficul EURO (1)