MASTER PLAN ÎN SECTORUL DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ, JUDEȚUL SATU MARE

MASTER PLAN ÎN SECTORUL DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ, JUDEȚUL SATU MARE, ACTUALIZAT se poate descărca aici: MP_Satu Mare_Cap 8_Analiza Financiara si Economica_ACTUALIZAT MP_Satu Mare_Cap 9_Afordabilitate_ACTUALIZAT MP_Satu Mare_Final_Cap.1_v01_introducere_ACTUALIZAT MP_Satu Mare_Final_Cap.2_v11_analiza sit existente_ACTUALIZAT MP_Satu Mare_Final_Cap.3_v06_estimari_ACTUALIZAT MP_Satu Mare_Final_Cap.4_v04_obiective nationale si judetene_ACTUALIZAT MP_Satu Mare_Final_Cap.5_v06_analiza optiunilor_ACTUALIZAT MP_Satu Mare_Final_Cap.6_v03_strategia la nivel de judet_ACTUALIZAT MP_Satu Mare_Final_Cap.7_v12_planul de investitii pe termen lung_ACTUALIZAT MP_Satu Mare_Final_Cap.10_program de invest privindinfrastruct prioritara_ACTUALIZARE_2.FINALdocx Sit comparativa MP vs LIP_APA si CANAL_actualizat cu CJ_AP_21.02.2018

Ședință 26.02.2018

Materialele aferente ședinței din data de 26.02.2018 sunt următoarele:

  1. PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind acordarea avizului conform asupra  Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru  anul 2018 al S.C.  APASERV SATU MARE S.A. poate fi descărcat aici: PH BVC 2018 ApaservAnexa 1-6 BVC 2018 – APS SM_scan Nota consultare sindicat BVC 2018 – APS SM_scan Nota de constatare CFG BVC 2018_scan Nota de fundamentare BVC 2018 – APS SM_scan
  2. PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind acordarea avizului conform asupra  Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru  anul 2018 al ADI APĂ SATU MARE poate fi descărcat aici: PH BVC Asociatie 2018PROIECTUL BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL ASOCIAȚIEI
  3. PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de  investiții finanţat din Fondul de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare (IID) pentru anul 2018, precum și propunerea IID pentru anul 2018 pot fi descarcate aici:PH aprob. IID 2018 PROPUNERE IID 2018 din 14.02.2018 (1)
  4. PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare / Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020, precum și STUDIUUL DE FEZABILITATE CAPITOLUL 0 Sumar Executiv pot fi descarcate aici: PH SF20171215_SF Satu Mare_Cap 0 Sumar executivAPLICATIE SATU MARE febr 2018 v1
  5. PROIECTUlLDE HOTĂRÂRE privind aprobarea  Regulamentului Intern de Organizare și funcționare al Aparatului Tehnic al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă și apă uzată din județul Satu Mare, precum și REGULAMENTUL privind  constituirea,  organizarea, funcționarea și atribuțiile Aparatului tehnic al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă și apă uzată din județul Satu Mare pot fi descărcate aici: PH ROF Asociatie 2018Regulament aparat tehnic Satu Mare modif (1) 
  6. PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind aprobarea asocierii comunei Agriș   la „Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă și apă uzată din  județul  Satu Mare” poate fi descărcat aici: PH asociere AgrișREGULAMENTUL privind  constituirea,  organizarea, funcționarea și atribuțiile Aparatului tehnic al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă și apă uzată din județul Satu Mare și RAPORTUL DE PROGRES al Proiectelor finanțate din fonduri UE la data de 17.01.2018 pot fi descărcate aici: 11.1. Raport de progres Proiecte FE_17 01 2018 Regulament aparat tehnic Satu Mare modif (1)