Sedință ADI APĂ 21 02 2022

Materialele Ședinței din data de 21 02 2022:

Convocator 21 02 2022

Proiect BVC ADI 2022

PH Plan IID 2022

PH BVC Apaserv 2022

PH deschidere de noi puncte de lucru

Anexa BVC ADI_liste anuale de investitii 2022

Nota constatare _CFG_ BVC 2022

Nota de fundamentare BVC 2022_Apaserv

Plan IID 2022_7 febr.2022_

RAPORT DESCHIDERE PUNCTE DE LUCRUpdf

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA 21 02 2022

 

Sedință ADI APĂ 14 07 2021

Materialele Ședinței din data de 14 07 2021:

Convocator Sedinta 14 07 2021

PH aprobare strategie (1)

Strat tarifare 2020 – 2024

ACT ADITIONAL NR. 11 CONTRACT DE DELEGARE

1.a. AVIZ ANRSC strategie POIM_718179 din 17 12 2019_POSTA

Formular vot prin corespondenta

Decizia nr 8

Strategia de Tarifare

Nota de fundamentare privind stratedia de tarifare part 1 

Nota de fundamentare privind stratedia de tarifare part 2

Sedință ADI APĂ 27 04 2021

Materialele Ședinței din data de 27 04 2021:

Convocator 27 04 2021

1. PH aviz consultativ SF revizuit 1

Materiale aferente PH 1:

Anexa Aviz ADI_martie 2021 (1)

Aviz CTE APS SF_nr 5285-26 03 2021

SF Satu Mare_Cap. 0 (1)

 

2. PH aprobare situații financiare

Asociație Raport aparat 2020

raport cd. 2020

Balanta sintetica ASOCIATIA APA_31.12.2020

bilant_ASOCIATIA_APA_31.12.2020

DECLARATIE – 31.12.2020

NOTE BILANT ASOCIATIA ADI – 31.12.2020

pv aga + rap gest 31.12.2020

Scaned_PDF(1)

Scaned_PDF(2)

3. PH 3 declansare procedura selectie

 

4. PH modificare art. 251 alin. 3 Regulamentul serviciului (1)

 

Raport mod. art. 251 alin. 3 din Reg. serviciului

 

5. Ph caiet sarcini

 

CAIETUL DE SARCINI AL SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE se poate descărca aici:CAIET-DE-SARCINI-AL-SERVICIULUI-DE-ALIMENTARE-CU-APA-SI-CANALIZARE

Anexele Caietul de sarcini se poat descărca la urmatorul link:

https://www.apaservsm.ro/despre-noi/

 

PROCEDURĂ VOT ONLINE:

Formular vot prin corespondenta3

Nr 5 regulament

 

 

 

 

 

Documente privind aprobarea modificării Actului constitutiv și a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii în Sectorul de Apă și Apă Uzată din județul Satu Mare

Documente privind aprobarea modificării Actului constitutiv și a Statutului  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii în Sectorul de Apă   și Apă Uzată din județul Satu Mare:

 

Act aditional 2 Statut 2021 (3)

Act aditional 2 Act constitutiv 2021 (3)

adresa UAT privind aprobare act aditional 2 2021 3

model HCL modificare AC si statut ADI (1)