Sedință ADI APĂ 30 05 2022:

Convocator 30.05.2022

PH DEPUNERE PROIECT SI COFINANTARE

Raport de specialitate _APASERV 8511 din 23.05.2022

ANEXA NR. 1 la proiect depunere

raport ACB Apaserv Satu Mare Vf 2

PH aviz SF si ind.tehn.econ

Pl 1. Plan de Amplasare proiect fotovoltaice ApaServ Satu Mare

Pl 2. Plan de situatie

5.4. SF PV ApaServ Satu Mare PNRR VF_final_23.05.2022 semnat

SF _Anexa 1 – Raport de productie Energie din surse fotovoltaice

AVIZ CTE

Anexa-2-la-hA.D.I.- indicatori economici (1)

H.C.A. nr. 32 din 23.05.2022

PH modificare Plan IID 2022

Plan IID 2022- FINAL 2_ 24.05.2022

Raport de specialitate _APASERV 8585 din 24.05.2022

PH aviz puncte de lucru

Raport Cod CAEN 3511

Raport de specialitate 7367 din 5.05.2022

Formular vot prin corespondenta

 

 

 

Sedință ADI APĂ 21 02 2022

Materialele Ședinței din data de 21 02 2022:

Convocator 21 02 2022

Proiect BVC ADI 2022

PH Plan IID 2022

PH BVC Apaserv 2022

PH deschidere de noi puncte de lucru

Anexa BVC ADI_liste anuale de investitii 2022

Nota constatare _CFG_ BVC 2022

Nota de fundamentare BVC 2022_Apaserv

Plan IID 2022_7 febr.2022_

RAPORT DESCHIDERE PUNCTE DE LUCRUpdf

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA 21 02 2022

 

Sedință ADI APĂ 14 07 2021

Materialele Ședinței din data de 14 07 2021:

Convocator Sedinta 14 07 2021

PH aprobare strategie (1)

Strat tarifare 2020 – 2024

ACT ADITIONAL NR. 11 CONTRACT DE DELEGARE

1.a. AVIZ ANRSC strategie POIM_718179 din 17 12 2019_POSTA

Formular vot prin corespondenta

Decizia nr 8

Strategia de Tarifare

Nota de fundamentare privind stratedia de tarifare part 1 

Nota de fundamentare privind stratedia de tarifare part 2