ȘEDINȚA ADI APĂ 27.04.2023

Atașat anexăm materiale de ședință din data de 27.04.2023:

Convocator – 27.04.2023

PH aprobare situații financiare Asociație 2022

2023.04.12=OUG 24 privind unele masuri fiscal-bugetare destinate acordarii unor imprumuturi din Trezoreria Statului

Bilant_ONG_ASOCIATIA APA_31.12.2022

Balanta Sintetica 31.12.2022_

Raport A.D.I APA – ANUL 2022

Raport al Consiliului Director – 31.12.2022

 

ȘEDINȚA ADI APĂ 22.02.2023

Atașat anexăm materiale de ședință din data de 22.02.2023:

 

Convocator 22.02.2023

I.PH BVC Apaserv 2023

BVC 2023 _Nota de constatare CFG BVC

2023_Consultare sindicat_14 02 2023

BVC 2023_APS SM_FINAL_compressed

BVC 2023_Nota de fundamentare_14 02 2023_compressed

II. PROIECT hot buget ADI 2023

Proiect BVC 2023 ADI APA

Nota Fundamentare

III.PH Plan IID 2023

Raport de specialitate IId SM + comune

IID 2023 SM+comune_compressed (1)

IV.PH aprobare nivelul pierderilor de apa

Bilantul apei -2022 -FINAL (003)

V.PH actualizare SF

3. Aviz CTE 15223-13 09 2022_compressed

3a. Anexa nr 1-Memoriu Tehnic privind actualizarea Studiului de Fezabilitate_compressed

3b. Anexa nr 2-Raport de Specialitate_compressed

5. APS 20894-20 12 2022 Nota de fundamentare actualizare SF_compressed

6. Deviz general-Conducta de aductiune Orasu Nou-Tarsolt – CL-11.1 decembrie 2022-curente

7. Deviz general-Conducta de aductiune Orasu Nou-Târsolț- CL-11.1 decembrie 2022-constante

22.12.2022-ANEXA – PH ACTUALIZARE SF Apaserv (1)

VI.PH aviz puncte de lucru (3)

H.C.A. NR. 1 DIN 20.01.2023

Sedință A.D.I APĂ 09.12.2022

Convocator Consiliul Director

Convocator Adunarea Generala a asociatilor

Raport de management, tehnic și de performanță: http://shorturl.at/gHK13

Materiale: http://shorturl.at/bcly6

Situație POIM 22.11

3.1. Raport puncte de lucru

ANEXA NR 3

_Model cadru_Contract populatie Apaserv_

Model cadru_Contract condominium APASERV-

Model cadru_Contract Agenti economici;

Institutii H.C.A. nr. 48 din 26.10.2022

PH aviz puncte de lucru

PH Contract cadru de furnizare servicii apa si canalizare

PH Program preluare

PH Regulamentul serviciului

PH Strategie si Act aditional 12 la Contract de delegare

PROGRAM PRELUARE Regulament apa_canal 9.12.2022

_Aviz ANRSC 962403 din 23 08 2022

ACT ADITIONAL NR. 12

CONTRACT DE DELEGARE-anexa 2 la HCL

ANEXA 1 Plan de evolutie Aviz POIM modificare strategie tarifara APS SM_16 08 2022

Raport APASERV

Regulament Raport APS_

Regulament apa_canal 9.12.2022

Actualizare ACB si Strategie tarifara Apaserv SM_SEMNATA

ANEXA NR 1 Regulament

ANEXA NR 2 Regulament

ANEXA NR 3 Regulament

 

Sedință ADI APĂ 30 05 2022:

Convocator 30.05.2022

PH DEPUNERE PROIECT SI COFINANTARE

Raport de specialitate _APASERV 8511 din 23.05.2022

ANEXA NR. 1 la proiect depunere

raport ACB Apaserv Satu Mare Vf 2

PH aviz SF si ind.tehn.econ

Pl 1. Plan de Amplasare proiect fotovoltaice ApaServ Satu Mare

Pl 2. Plan de situatie

5.4. SF PV ApaServ Satu Mare PNRR VF_final_23.05.2022 semnat

SF _Anexa 1 – Raport de productie Energie din surse fotovoltaice

AVIZ CTE

Anexa-2-la-hA.D.I.- indicatori economici (1)

H.C.A. nr. 32 din 23.05.2022

PH modificare Plan IID 2022

Plan IID 2022- FINAL 2_ 24.05.2022

Raport de specialitate _APASERV 8585 din 24.05.2022

PH aviz puncte de lucru

Raport Cod CAEN 3511

Raport de specialitate 7367 din 5.05.2022

Formular vot prin corespondenta