Sedință ADI APĂ 30 05 2022:

Convocator 30.05.2022

PH DEPUNERE PROIECT SI COFINANTARE

Raport de specialitate _APASERV 8511 din 23.05.2022

ANEXA NR. 1 la proiect depunere

raport ACB Apaserv Satu Mare Vf 2

PH aviz SF si ind.tehn.econ

Pl 1. Plan de Amplasare proiect fotovoltaice ApaServ Satu Mare

Pl 2. Plan de situatie

5.4. SF PV ApaServ Satu Mare PNRR VF_final_23.05.2022 semnat

SF _Anexa 1 – Raport de productie Energie din surse fotovoltaice

AVIZ CTE

Anexa-2-la-hA.D.I.- indicatori economici (1)

H.C.A. nr. 32 din 23.05.2022

PH modificare Plan IID 2022

Plan IID 2022- FINAL 2_ 24.05.2022

Raport de specialitate _APASERV 8585 din 24.05.2022

PH aviz puncte de lucru

Raport Cod CAEN 3511

Raport de specialitate 7367 din 5.05.2022

Formular vot prin corespondenta

 

 

 

Sedință ADI APĂ 21 02 2022

Materialele Ședinței din data de 21 02 2022:

Convocator 21 02 2022

Proiect BVC ADI 2022

PH Plan IID 2022

PH BVC Apaserv 2022

PH deschidere de noi puncte de lucru

Anexa BVC ADI_liste anuale de investitii 2022

Nota constatare _CFG_ BVC 2022

Nota de fundamentare BVC 2022_Apaserv

Plan IID 2022_7 febr.2022_

RAPORT DESCHIDERE PUNCTE DE LUCRUpdf

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA 21 02 2022

 

Sedință ADI APĂ 14 07 2021

Materialele Ședinței din data de 14 07 2021:

Convocator Sedinta 14 07 2021

PH aprobare strategie (1)

Strat tarifare 2020 – 2024

ACT ADITIONAL NR. 11 CONTRACT DE DELEGARE

1.a. AVIZ ANRSC strategie POIM_718179 din 17 12 2019_POSTA

Formular vot prin corespondenta

Decizia nr 8

Strategia de Tarifare

Nota de fundamentare privind stratedia de tarifare part 1 

Nota de fundamentare privind stratedia de tarifare part 2

Sedință ADI APĂ 27 04 2021

Materialele Ședinței din data de 27 04 2021:

Convocator 27 04 2021

1. PH aviz consultativ SF revizuit 1

Materiale aferente PH 1:

Anexa Aviz ADI_martie 2021 (1)

Aviz CTE APS SF_nr 5285-26 03 2021

SF Satu Mare_Cap. 0 (1)

 

2. PH aprobare situații financiare

Asociație Raport aparat 2020

raport cd. 2020

Balanta sintetica ASOCIATIA APA_31.12.2020

bilant_ASOCIATIA_APA_31.12.2020

DECLARATIE – 31.12.2020

NOTE BILANT ASOCIATIA ADI – 31.12.2020

pv aga + rap gest 31.12.2020

Scaned_PDF(1)

Scaned_PDF(2)

3. PH 3 declansare procedura selectie

 

4. PH modificare art. 251 alin. 3 Regulamentul serviciului (1)

 

Raport mod. art. 251 alin. 3 din Reg. serviciului

 

5. Ph caiet sarcini

 

CAIETUL DE SARCINI AL SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE se poate descărca aici:CAIET-DE-SARCINI-AL-SERVICIULUI-DE-ALIMENTARE-CU-APA-SI-CANALIZARE

Anexele Caietul de sarcini se poat descărca la urmatorul link:

https://www.apaservsm.ro/despre-noi/

 

PROCEDURĂ VOT ONLINE:

Formular vot prin corespondenta3

Nr 5 regulament