Materiale ședință Adi Apă 24 09 2018

Materialele pentru ședința Adi Apă 21 09 2018 se pot descărca aici:

Convocator 1 Convocator 2

20180913_POIM SM 20180913_POIM SM Bilant 2017_revizuita 23 05 2018_cu semnaturi
 Note explicative bilant 2017_revizuita_23 05 2018 Raport al cons de ad
Raport_ApaservSM_23.05.2018RAPORT-de-management__tehnic-si-de-performanta-2017_2010-_2017Situatia fluxurilor de trezorerie la 31.12.2017_23 05 2018Situatia modificarilor capitalului propriu la 31.12.2017m 31 12 2017_23 05 2018